Disclaimer

Kamer van Koophandel
Holtkamper B.V.  staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Meppel  onder nummer 02324030.

Inhoud
De door Holtkamper B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen betreffende prijzen, leverbaarheid, mogelijke afwijking in kleuren, afmetingen, gewichten en overige gegevens zijn voorbehouden. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Holtkamper B.V kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
Holtkamper B.V en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Holtkamper B.V aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Holtkamper B.V worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Holtkamper B.V.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Holtkamper B.V omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

Rechten
Copyright © Holtkamper 1997 - 2016.
Prijzen van keukens, accessoires en verschillende andere opties zijn meerprijzen (t.o.v. de basisprijzen van Holtkamper Tenttrailers). Bij losse verkoop kunnen deze prijzen afwijken. Zetfouten, veranderingen in model, kleur, prijs, uitvoering en constructie voorbehouden.

Aan de verstrekte informatie op de Holtkamper website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden.
Er mag niets van deze site worden overgenomen, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holtkamper.

Holtkamper, Tenttrailer, Astro, Cocoon, Kyte, Spacer, Feluka, Amazon, Flyer, Expedition, High Tech MEMBRAIN Tentsystem, Ultimate Off Road,  Utopia, All-climate, Easy Connect, James Cook, Xpedition, Aero, Tent-O-Matic, Wind®Force zijn geregistreerde handelsmerken van Holtkamper ®. Op verscheidene Holtkamper producten zijn auteursrecht, patenten en/of modelbeschermingen van toepassing.