Disclaimer

Disclaimer
Door bezoek aan en gebruik van deze website www.holtkamper.nl verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en de voorwaarden die in deze disclaimer zijn opgenomen.
 

Informatie en verwijzingen
Alle informatie die wordt aangeboden op en via deze website is van algemene aard en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Bij het samenstellen en onderhouden van deze website handelt Holtkamper B.V. uiterst zorgvuldig. Ook de gebruikte bronnen en verwijzingen zijn door Holtkamper B.V. onderzocht op betrouwbaarheid. Ondanks deze zorgvuldigheid kan Holtkamper B.V. niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie. Holtkamper B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie die Holtkamper B.V. op en via deze website aanbiedt mag voor eigen gebruik worden afgedrukt of gedownload. Het is echter strikt verboden om de informatie openbaar te maken, te kopiëren, te distribueren of enige andere actie te ondernemen die niet overeenstemt met de intellectuele eigendomsrechten van Holtkamper B.V.
 

Wijzigingen
Alle informatie die Holtkamper B.V. op of via deze website aanbiedt kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Ook de tekst van deze disclaimer kan zonder aankondiging worden gewijzigd. Holtkamper B.V. raadt u aan om regelmatig na te gaan of de aangeboden informatie en de tekst van deze disclaimer is gewijzigd.
 

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter in Nederland.
 

Rechten
Copyright © Holtkamper 1997 - 2020.
Prijzen van keukens, accessoires en verschillende andere opties zijn meerprijzen (t.o.v. de basisprijzen van Holtkamper Tenttrailers). Bij losse verkoop kunnen deze prijzen afwijken. Zetfouten, veranderingen in model, kleur, prijs, uitvoering en constructie voorbehouden.

Aan de verstrekte informatie op de Holtkamper website kunnen geen rechten worden ontleend. Alle rechten voorbehouden.
Er mag niets van deze site worden overgenomen, gekopieerd of openbaar worden gemaakt, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Holtkamper.

Holtkamper, Tenttrailer, Astro, Cocoon, Kyte, Spacer, Feluka, Amazon, Flyer, Expedition, High Tech MEMBRAIN Tentsystem, Ultimate Off Road,  Utopia, All-climate, Easy Connect, James Cook, Xpedition, Aero, Tent-O-Matic, Wind®Force zijn geregistreerde handelsmerken van Holtkamper ®. Op verscheidene Holtkamper producten zijn auteursrecht, patenten en/of modelbeschermingen van toepassing.

Meld u hier aan voor de Holtkamper nieuwsbrief!

  • De laatste nieuwtjes
  • Als eerste op de hoogte