Holtkamper 5 jaar fabrieksgarantie
 

Garantievoorwaarden:
 

Nieuwe Holtkamper Vouwwagen
Garantievoorwaarden zijn van toepassingen op alle Holtkamper Vouwwagens die na 1 maart 2019 nieuw geleverd zijn en geregistreerd zijn bij de fabrikant Holtkamper B.V.

5 jaar volledige Fabrieksgarantie
Elke Holtkamper vouwwagen geniet van 5 jaar volledige fabrieksgarantie, met een beperking van 5 kampeerweken per jaar.

Onderhoud
Uw Holtkamper vouwwagen geniet van 5 jaar volledige fabrieksgarantie mits uw vouwwagen goed en op tijd wordt onderhouden volgens onderstaand periodiek onderhoudsschema:

Jaar 1 Groot Onderhoud                                             Jaar 4 Klein Onderhoud

Jaar 2 Klein Onderhoud                                               Jaar 5 Groot Onderhoud

Jaar 3 Groot Onderhoud

Beperkte aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Holtkamper BV ingevolge de garantie als beschreven, is uitsluitend beperkt tot de reparatie of vervanging van defecte onderdelen in door Holtkamper BV geleverd materiaal. De aansprakelijkheid omvat geen kosten en/of uitgaven voor of gerelateerd aan vervoer naar een Holtkamper vestiging of kosten en/of uitgaven wegens het niet kunnen gebruiken van de Holtkamper vouwwagen tijdens het opgelopen mankement en/of gedurende garantiereparaties. Holtkamper BV is niet aansprakelijk voor beschadigingen of zoekraken van uw bagage of eigendommen als u die in de vouwwagen achterlaat.
 

De garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
 

Gevallen waar de fabrikant geen invloed op heeft
- Verkeerd gebruik van de Holtkamper Vouwwagen zoals het niet juist uit- en/of invouwen, het niet juist afspannen van de vouwwagen etc.

- Ongevallen zoals aanrijdingen, brand, diefstal, rellen etc.

- Veranderingen en wijzigingen die aan de Holtkamper vouwwagen zijn uitgevoerd alsmede werk uitgevoerd door onbevoegden etc.

- Beschadigingen aan de Holtkamper vouwwagen veroorzaakt door invloeden uit het milieu zoals zure regen, stoffen in de lucht (chemische producten, uitwerpsels van vogels, boomsappen etc.), strooizout, onvoorziene omstandigheden langs de weg en op de camping, hagel, wind, storm, bliksem, overstroming en andere gevallen van overmacht.

- Beschadigingen veroorzaakt door steenslag of krassen.

- Kleurafwijkingen van afzonderlijke doekbanen.

- Garenverdikkingen in het doek.

In geval van schade die wordt veroorzaakt door gebrekkig onderhoud of het gebruik van niet voorgeschreven materialen
- Niet uitvoeren van correct voorgeschreven onderhoud.

- Onvakkundig onderhoud.


In geval van normale slijtage
- Normale slijtage of beschadiging zoals verkleuring, verbleking, vervorming etc.

In geval van normaal onderhoud
- Normaal onderhoudswerk aan de Holtkamper vouwwagen, waaronder bijvoorbeeld kleine afstellingen, smeren van draaibare delen, uitlijnen en balanceren, afstellen en vormen van het tentdoek.

- Normale onderhoudsdelen vallen bij reguliere service slechts onder de garantie indien de vervanging nodig was wegens materiaal- of fabricagefouten van de Holtkamper vouwwagen, gedurende een periode van 24 maanden na nieuw aflevering.

- Normale veroudering of slijtage van alle onderdelen zoals bijvoorbeeld isofix snelsluitingen, YKK ritsen, vensterfolie, elastieken, gasslangen, banden etc.

- Onderhoudswerkzaamheden die als periodieke onderhoudsbeurten worden beschreven in de garantievoorwaarden.

In geval van extra kosten en schadevergoeding
- Alle economische verliezen. Dit omvat zonder enige beperking schade en of kosten wegens derving van de Holtkamper vouwwagen, verblijfskosten, de huur van een vervangend kampeermiddel, reiskosten, het verlies van inkomsten en alle andere kosten of schade.

Banden
- Banden vallen onder de garantie van de bandenfabrikant.
 

Uw verantwoordelijkheden
 

Productiewijzigingen
Holtkamper BV behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen te kunnen aanbrengen in vouwwagens die door Holtkamper BV worden gebouwd en/of verkocht, zonder dat hieruit een verplichting ontstaat om dezelfde of soortgelijke wijzigingen aan te brengen in voertuigen die eerder gebouwd of verkocht zijn.

Onderhoud
De eigenaar is verantwoordelijk voor een correct gebruik en onderhoud van de Holtkamper vouwwagen, overeenkomstig de instructies zoals beschreven in uw instructieboekje.

Onderhoudsdocumenten
U dient alle documenten die samenhangen met het onderhoud aan uw Holtkamper vouwwagen te bewaren (bijvoorbeeld facturen van onderhoudsbeurten), aangezien het nodig kan zijn om aan te tonen dat het vereiste onderhoud is uitgevoerd. Het periodieke onderhoud dient ingevuld te worden in dit garantie- en onderhoudsboekje.
 

Verantwoordelijkheid van de eigenaar
- Als u vaak op wegen met strooizout of in de nabijheid van de zee rijdt spoel dan de onderkant (voornamelijk de chassisdelen) van uw vouwwagen af met leidingwater na elke rit.

- Als uw Holtkamper vouwwagen is beschadigd door een ongeval of enig ander voorval laat uw vouwwagen dan direct checken bij een Holtkamper vestiging i.v.m. lekkage en vocht tentdoek.

- Als u de vouwwagen vochtig in klapt mag die maximaal 8 uur dicht blijven. Daarna moet de vouwwagen opengeklapt worden en kunnen luchten.

- Als u de vouwwagen langer dan 8 uur gaat opbergen dan dient de vouwwagen en met specifieke aandacht voor het tentdoek en klittenband geheel droog te zijn voor opbergen.

- Als u uw Holtkamper vouwwagen niet gebruikt stal uw Holtkamper Vouwwagen dan in een overkapte, dichte en goed geventileerde binnenruimte;

- Goed ventileren: ventilatie is van essentieel belang om schimmelvorming te voorkomen.

- De garantie vervalt indien u ons niet binnen 30 dagen na het constateren van het gebrek daarvan in kennis stelt, wanneer u ons niet in de gelegenheid stelt om de gebreken te verhelpen of wanneer derden zonder onze toestemming werkzaamheden hebben uitgevoerd aan het geleverde product.

- Als u de vouwwagen ter reparatie of voor onderhoudswerkzaamheden achterlaat bij een vestiging van Holtkamper BV dient u altijd zelf zorg te dragen voor de verzekering van de vouwwagen. Holtkamper BV is niet aansprakelijk voor schade en/of diefstal.


 Jaar 1 onderhoud betaalt u slechts € 199,-

(Download hier de garantievoorwaarden PDF)

Meld u hier aan voor de Holtkamper nieuwsbrief!

  • De laatste nieuwtjes
  • Als eerste op de hoogte